Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Burmistrz : Zarządzenia

Zarządzenia

 • Zarządzenia kierownika jednostki w kadencji 2014 - 2018
 • Zarządzenia organu w kadencji 2014 - 2018
 • Zarządzenia kierownika jednostki w kadencji 2010 - 2014
 • Zarządzenia organu w kadencji 2010 - 2014
 • Zarządzenie nr: 185/K/10

  z dnia: 10/12/2010
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2010r.
 • Zarządzenie nr: 757/10

  z dnia: 10/12/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonej w Goli 15, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
 • Zarządzenie nr: 756/10

  z dnia: 10/12/2010
  w sprawie: zmian w budżecie gminy Gostyń na rok 2010
 • Zarządzenie nr: 755/10

  z dnia: 06/12/2010
  w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.
 • Zarządzenie nr: 754/10

  z dnia: 02/12/2010
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 665/10 Burmistrza Gostynia z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli i powołania zespołu kontrolnego.
 • Zarządzenie nr: 753/10

  z dnia: 02/12/2010
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert na usługę pn.: Dowozy uczniów do placówek oświatowych w gminie Gostyń w 2011 roku.
 • Zarządzenie nr: 752/10

  z dnia: 30/11/2010
  w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2010
 • Zarządzenie nr: 751/10

  z dnia: 30/11/2010
  w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Gostyń
 • Zarządzenie nr: 750/10

  z dnia: 18/11/2010
  w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 749/10

  z dnia: 17/11/2010
  w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu prowadzenia żłobka
 • Zarządzenie nr: 748/10

  z dnia: 15/11/2010
  w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2011 rok
 • Zarządzenie nr: 747/10

  z dnia: 10/11/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Wiśniowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
 • Zarządzenie nr: 746/10

  z dnia: 10/11/2010
  w sprawie: zatwierdzenia wykazów nieruchomości położonych w Gostyniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie nr: 745/10

  z dnia: 10/11/2010
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Bogusławkach gmina Gostyń, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
 • Zarządzenie nr: 744/10

  z dnia: 10/11/2010
  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gostyń na rok 2010
 • Zarządzenie nr: 743/10

  z dnia: 10/11/2010
  w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2011 - 2023
 • Zarządzenie nr: 184/K/10

  z dnia: 01/12/2010
  w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Gostyniu
 • Zarządzenie nr: 183/K/10

  z dnia: 30/11/2010
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2010 r.
 • Zarządzenie nr: 182/K/10

  z dnia: 10/11/2010
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2010 r.
 • Zarządzenie nr: 181/K/10

  z dnia: 08/11/2010
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2010 r.
 • Zarządzenie nr: 180/K/10

  z dnia: 02/11/2010
  w sprawie: instrukcji dotyczącej standardów w tworzeniu projektów uchwał, zarządzeń, umów, korespondencji i pism urzędowych
Ilość odsłon podstrony: 18730

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera